En LEI kode er et internationalt registreringsnummer, der kan sammenlignes med det danske CVR-nummer. LEI står for Legal Entity Identifier og identificerer virksomheden globalt.

Handler du aktier eller foretager valutaafdækning gennem derivater, skal du have et globalt LEI-nummer. Du betaler for at oprette og vedligeholde LEI-koden, som du skal forny hvert år. Du skal oplyse LEI-nummeret til din bank, der skal bruge det, når de indberetter finansielle transaktioner.

 

LEI er en forkortelse af Legal Entity Identifier. Det betyder Juridisk Enheds id. 

LEI-koden bruges til overvågning af finansielle transaktioner globalt

Det er et krav fra EU siden januar 2018, at virksomheder, foreninger og fonde – alle juridiske personer – skal have LEI-registrering, hvis de køber eller sælger værdipapirer eller udsteder aktier og obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Formålet med LEI-systemet er at skabe gennemsigtighed på de finansielle markeder gennem et globalt referencesystem, der entydigt identificerer enhver juridisk enhed. Med LEI-koden kan tilsynsmyndighederne overvåge finansielle transaktioner globalt, og LEI-systemet kan være med til at afsløre økonomisk kriminalitet, sikre økonomisk vækst og forebygge finansielle kriser.

Hvor lang tid er en LEI kode gyldig?

En LEI kode er gyldig i et år fra den oprindelige udstedelses dato eller et år fra fornyelses dato. 

Hvert år skal LEI koden fornyes, senest på det der hedder "Next Renewal Date". Du skal derfor hvert år gennem din LEI udsteder forny LEI koden, hvorefter LEI udstederen verificerer at data omkring den juridiske enhed er opdaterede. 

Du kan forny din LEI kode her

For at opnå øget transparens i finansielle transaktioner, er det nødvendigt med opdaterede informationer om status og stamdata på juridiske enheder. Den årlige fornyelses cyklus på LEI koder sikrer at informationer om og status på juridiske enheder løbende opdateres, mindst en gang om året. 

Hvornår er en LEI kode nødvendig?

En LEI kode er nødvendig når en organisation eller virksomhed (Det der kaldes en juridisk person) indgår i financielle transaktioner i de financielle markeder. Eksempler er aktiehandel af børsnoterede aktier og værdipapirer, køb og salg af værdipapirer og obligationer, og hvis en organisation har swap lån eller involveret i IPOs.

Den finansielle institution der formidler handel eller transaktionerne er underlagt lovkrav om at den juridiske person der handler identificerer sig selv med en LEI kode. At alle handler og transaktioner tilknyttes LEI koder øger den financielle transparens betragteligt. Hvis den juridiske person ikke kan identificeres med en LEI kode kan transaktionen ikke gennemføres. Ingen LEI, ingen handel. 

LEI koden anvendes ved transaktioner. Det er derfor muligt at have for eksempel et aktiedepot med værdipapirer uden at have en LEI kode, hvis der ikke har været transaktioner siden LEI koder blev indført i 2018. 

Det anbefales kraftigt at have en aktiv LEI kode, så manglende eller udløbet LEI kode ikke står i vejen for at handle når det er nødvendigt. 

Hvilke informationer er knyttet til en LEI kode?

En Legal Entity Identifier (LEI) også på dansk kaldet en LEI kode repræsenterer en verificeret juridisk person (det kan være en organisation eller virksomhed) i et standardiseret globalt system der er styret af Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Systemet har standardiserede regler for hvordan og hvilke juridiske personer der kan verificeres ved at indhente data fra registrerings myndigheder hvor det er muligt. I Danmark, feks. CVR-registret eller Finanstilsynet. 

En udstedt LEI kode følger den juridiske person (virksomheden eller organisationen) i hele dens livscyklus. LEI koden ændrer sig ikke, men de tilknyttede informationer opdateres løbende med relevante ændringer i den juridiske person eller dens relationer. 

Informationerne tilknyttet LEI koden er grupperet: 

-Legal Entity Reference Data (LE-RD)
-Legal Entity Identifier Relationship Record
-Reporting Exception
-Legal Entity Events

(Se GLEIF dokumentation for yderligere information)

Opret din LEI-kode nu https://www.unilei.com/lei-registrering

Det koster kun 495 kr. ex moms. Skal det gå hurtigt, kan du benytte vores ekspres-oprettelse – så behandles din LEI-registrering senest kl. 14:00 næstkommende hverdag.

Hvordan er et LEI-nummer bygget op?

LEI-nummeret er en standardiseret kode på 20 karakterer med cifre og bogstaver. Koden indeholder nøgleoplysninger, der klart og entydigt identificerer virksomheden. Nummeret indeholder fire elementer:

  • Tegn 1-4: Identificerer hvilken LOU der har udstedt koden.
  • Tegn 5-18: En specifik kode skabt til den konkrete virksomhed (juridiske enhed)
  • Tegn 19-20: To kontrolcifre.

Eksempel på de første fire tegn: 

1595 er de fire cifre der viser at Unilei er LOU (Local Operating Unit, også kaldet LEI udsteder) der har udstedt LEI koden. 

Når LEI koden først er udstedt forbliver den uændret, også selvom den juridiske enhed overfører sin LEI til en anden LEI udbyder. 

Tegn 5-18 er en unik streng der identificerer den juridiske person (organisation eller virksomhed) som LEI koden er udsted til. Denne unikke streng er genereret af LEI udstederen og tjekket for om der i forvejen findes en tilsvarende sekvens i omløb i GLEIF databasen inden den udstedes til den juridiske enhed. Denne del af LEI koden er en helt tilfældig kombination og har ikke nogen form for indbygget intelligens. Derfor er der ikke noget mønster eller betydning knyttet til de tegn der indgår, udover at den samlede streng er unik. 

Tegn 19-20 er kontrolcifre som beskrevet i ISO 17442 standarden. De bruges til verifikation. 

Når en LEI kode er udstedt af en LOU vil den ikke ændre sig over hele den juridiske persons livscyklus. LEI koden kan ændre status, men ikke ændre sammensætning af de tegn der indgår i koden. 

Når en juridisk person gennemgår livscyklus; skift af forretningsadresse, opkøb, sammenlægninger, konkurs og opløsning vil den udstedte LEI kode forblive den samme, og oplysningerne omkring den tilknyttede juridiske person opdateres løbende i Global Legal Identifier System (GLEIS) af den LOU den juridiske enhed har valgt til at håndtere LEI koden. 

Reference data, der inkluderer særlige begivenheder omkring virksomhedens stamdata og virksomhedens status (Legal Entity Events) opdateres minimum hver 12 måned fra udstedelsesdagen. Hvis LEI koden ikke fornyes, vil LEI koden udløbe og status ændres til LAPSED. Det betyder at LEI koden ikke er opdateret og derfor ikke er gyldig til identifikation i financielle transaktioner. 

Hvor mange LEI koder er udstedt?

Se live oversigt over udstedte LEI koder hos GLEIF.org in organisationens global LEI system statistics dashboard

Har du spørgsmål til oprettelse eller fornyelse af LEI-koder?
Ring til Unilei på telefon 23 63 73 03 nu.